Meer resultaten voor therapie

therapie
Therapie Psychiatrie Zorgaanbod Sint-Maria Halle.
De aanpak op de PAAZ is holistisch en omvat biologische, medische, psychologische en sociale aspecten. Er wordt zowel diagnostisch als therapeutisch gewerkt. Binnen deze context worden er soms bijkomende onderzoeken verricht of wordt er advies gevraagd aan collegas van andere disciplines.
Therapie - 17 definities - Encyclo.
Een therapie is de behandelwijze van een lichamelijke of geestelijke ziekte. Het doel van een therapie is om een ziekte te genezen of om de symptomen te verminderen. Ook kan een therapie preventief worden uitgevoerd om te voorkomen dat iemand ziek wordt.
Canvas presenteert de tweede reeks Therapie.
Een jong meisje is in therapie omdat ze veel last heeft van angsten maar wil vandaag raad over een heel andere kwestie: ze is verliefd. En Lieven Scheire vertelt hoe hij met behulp van therapie zijn fobie onder controle kreeg.
Zoeken op soort therapie/coaching De FlowFabriek.
Contextuele therapie is een vorm van systeemtherapie, wat wil zeggen dat er gekeken wordt naar relaties en familie en het beredere geheel of systeem. Maar je zou het ook een vorm van integratieve therapie kunnen noemen, want er zitten ook stukken in vanuit de traditionele therapie en dus gericht op het individu.
Individuele therapie - Mentona.
Dit biedt persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij verschillende problemen zoals depressie, angst, slaapproblemen, verwerking van verlies en/of ziekte, relationele problemen vb. met partner, collegas, omgeving, gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid, veranderingsprocessen, contactmoeilijkheden., De meest gebruikte vorm van individuele therapie is gesprekstherapie.
Manuele Therapie in België en Nederland.
The International Academy of Osteopathy NL Manuele Therapie. De cursus Manuele" Therapie" bestaat uit zeven modules waarin telkens een volledige lichaamsregio zowel op theoretisch als op praktisch vlak wordt behandeld. De zeven modules kunnen op één jaar tijd gevolgd worden of je kan er ook voor kiezen om de modules te spreiden over meerdere jaren.
Aanbod therapie Krachtpunt.
Kortdurend oplossingsgericht coachen. Stress en burnout coaching. Je hebt een vraag? Je wenst een eerste afspraak? FAQ over therapie. FAQ over coaching. Aanbod Kinderen en jongerenwerking. Zowel op vraag van de ouders als van een externe partner huisarts, kinderpsychiater, logopedist kan er psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd worden.
Postgraduaat in de musculoskeletale therapie: manuele therapie Postgraduaat in de musculoskeletale therapie: manuele therapie Universiteit Antwerpen.
Kinesitherapeuten met een masterdiploma die ofwel een vijfjarige of een 32 opleiding hebben genoten met als afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen UAntwerpen, UGent, KULeuven of UHasselt, of afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen, optie manuele therapie VUB hebben gevolgd, worden rechtstreeks toegelaten. Volg PG MSK op Facebook!
Therapie VRT NU.
We volgen de verhalen van de cliënten, de vaak herkenbare, maar soms ook ongewone problemen waar ze mee worstelen en de inzichten die ze krijgen tijdens de therapie. Daarnaast bevat deze tweede reeks ook getuigenissen van bekende Vlamingen die in therapie gingen, en delen de therapeuten hun inzichten.
Tecar Therapie.
Aan d o e n in g e n a a n d e w er v e lkol o m e n pe r i f e r e g e w r i c h t e n.
Bobath-therapie Kinesitherapie Diksmuide - De Cirkel.
Het voorkomen van orthopedische problemen zoals contracturen e.d, het adviseren van een juiste zithouding, het zoeken naar aangepaste middelen om zich te kunnen verplaatsen, zelfstandig kunnen aankleden, eten, zijn eveneens van belang. Kinderen die in aanmerkingen komen voor deze therapie zijn.:

Contacteer ons